Databank Heraldiek - Essen

Datum van Ministerieel Besluit: 
donderdag, 9 december, 1841
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
Een blaeuw veld met eenen gulden keper nederwaerts hangende, vergezeld in het opperste deel van twee zilveren ossenkoppen en in het onderste deel van eenen weer liggende op eenen witten heuvel. Den schild gedekt met eene bisschopsmuts vergezeld van twee bisschopsstaven kruyselings over elkander geplaetst, alles van goud.