Databank Heraldiek - Gemene- en Loweiden, (Brugge)

Registernummer: 
154
Datum publicatie staatsblad: 
donderdag, 29 juli, 2010
Type: 
Wapens instellingen
Beschrijving: 
Doorsneden van zilver en van keel, boven vijf populieren elk op een grasgrond, balksgewijze geplaatst, alles van sinopel, onder een Sint-Andrieskruis geschuind van zilver en van goud. Het schild links gehouden door een blauwe reiger van natuurlijke kleur staand op een grasgrond.