Databank Heraldiek - Herenthout

Datum van Ministerieel Besluit: 
zaterdag, 15 juli, 1995
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In lazuur een Sint-Pieter staande op een zwevende grond, houdende in de rechterhand een sleutel, het geheel van goud, vergezeld links van een schild van goud met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van keel.