Databank Heraldiek - Herk-de-Stad

Datum van Ministerieel Besluit: 
vrijdag, 17 oktober, 1986
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
Gedeeld 1. doorsneden a. in keel een Sint-Maarten te paard, zijn mantel delend met een arme, alles van goud b. gedwarsbalkt van tien stukken van goud en van keel 2. in keel drie vijfbladen van goud, doorboord van het veld.