Databank Heraldiek - Lennik

Datum van Ministerieel Besluit: 
woensdag, 8 november, 1989
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In zilver een keper van keel, vergezeld van drie morenkoppen omwonden van het tweede. Het schild getopt met een aanziende helm van zilver, gekroond, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden van zilver en van sabel; helmteken: een uitkomende leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel; schildhouders: twee aanziende leeuwen van goud, geklauwd en getongd van keel, houdend elk een banier, die van rechts in zilver een keper van keel, vergezeld van drie omgewende morenkoppen omwonden van het tweede, die van links gevierendeeld 1. en 4. in zilver drie maliën van sabel en een schildhoofd van keel 2. en 3. in zilver een leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel.