Databank Heraldiek - Linkebeek

Datum van Ministerieel Besluit: 
zaterdag, 14 december, 1957
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
Van zilver met keper van keel, vergezeld van drie Morenkoppen, omwonden van keel.