Databank Heraldiek - Nieuwerkerken

Datum van Ministerieel Besluit: 
dinsdag, 8 juli, 1986
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
Gedeeld 1. gedwarsbalkt van tien stukken van goud en van keel 2. in keel een zittende Sint-Lambertus met zegenende rechterhand en houdende in de linkerhand een bisschopsstaf, het geheel van goud