Databank Heraldiek - Poperinge

Datum van Ministerieel Besluit: 
woensdag, 4 januari, 1995
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In keel een gehandschoende gestrekte hand, de wijsvinger versierd met een ring, komende uit de linkerzijde en houdende een staf van een abt, alles van goud. Het schild getopt met een stedekroon met vijf torens van goud en getooid met het Frans oorlogskruis met palm.