Databank Heraldiek - Schoten

Datum van Ministerieel Besluit: 
woensdag, 8 november, 1989
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In keel drie Sint-Andrieskruisjes van zilver. Het schild getopt met een baronnenkroon.