Databank Heraldiek - Vilvoorde

Datum van Ministerieel Besluit: 
dinsdag, 8 juli, 1986
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In keel een burcht van goud, verlicht en gemetseld van sabel, bestaande uit een middengebouw met geopende poort en opgetrokken valdeur, met een schilddak waarin drie dakkapellen, tussen twee zijtorens met kegelspits en windvaan, begeleid door twee staande afgewende banieren van keel met vrijkwartier van goud.