Databank Heraldiek - Westerlo

Datum van Ministerieel Besluit: 
zaterdag, 8 december, 1990
Type: 
Wapens gemeenten
Beschrijving: 
In lazuur een gemetselde burcht met vier hoektorens en een geopende poorttoren met neergelaten valbrug, waarachter links een slanke torenspits uitkomt, alles van goud; aan de voet van de rechter hoektorens een wapenschild: in goud vier palen van keel en een uitgeschulpte zoom van lazuur, het schild getopt met een kroon met drie fleurons van elkaar gescheiden door twee groepen van vijf parels, waarvan één verheven, van goud; aan de voet van de linker hoektorens een wapenschild: in goud een Sint-Martinus van lazuur, het schild getopt met een kroon met elf parels waarvan drie verheven, van goud.